Vintyv

Til prøvetagning under vinifikationen.

Kan også bruges i forbindelse med hydrometer måling.

Gennemskinnelig plexiglas. Hydrometer aflæses derfor nemt, ligesom farve og turbiditet kan iagtages.