Refraktometer

Til måling af sukkerindhold i most og vin (Oechsle og Brix skala)
- Måler sukker fra 0-140 °OE og Brix fra 0-32
- Automatisk temperatur kompensation (ATC) for temperaturer mellem10-30° C, som overflødiggør brugen af korrektions -skemaer og re-kalibrering.
- "Skjult" kalibreringsskrue sikre at refraktometert ikke fejljusteres under brug.
- Stor lysfølsomhed sikre, at aflæsning kan ske under normale lysforhold.
Leveres i plastikbox med manual, pipette og skruetrækker til kalibrering.
-Et par dråber på prismet er nok til en aflæsning af væskens sukkerindhold.