Refraktometer

Til måling af sukkerindhold i most og vin (Oechsle og Brix skala)

Måler sukker fra Brix fra 0-32 og SG 1,00 – 1,20, svarende til 0 – 120 OE.
Automatisk temperatur kompensation (ATC) for temperaturer mellem10-30° C, som overflødiggør
brugen af korrektions -skemaer og re-kalibrering.
.

“Skjult” kalibreringsskrue for at sikre at refraktometert ikke fejljusteres under brug.
Stor lysfølsomhed sikre, at aflæsning kan ske under normale lysforhold.
Leveres i plastikbox med manual, pipette og skruetrækker til kalibrering.
Et par dråber på prismet er nok til en aflæsning af væskens sukkerindhold.

.

.

.

Tilbage til Instrumenter