VinTyv

Til prøvetagning under vinifikationen.
Kan også bruges i forbindelse med hydrometer måling.
Gennemskinnelig plexiglas. Hydrometer aflæses derfor nemt,
ligesom farve og turbiditet kan iagtages.

Tilbage til Vin-Hjælpemidler